FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७९/८० 06/04/2023 - 16:21

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक सूचना ।

७९/८० 05/24/2023 - 12:46

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/19/2023 - 20:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/16/2023 - 14:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 04/05/2023 - 15:13

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने वारेको सूचना ।

७९/८० 04/05/2023 - 12:09

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 04/04/2023 - 18:02

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 03/28/2023 - 16:01 PDF icon 001 (17).pdf

खरिद प्रकृया रद्द गरिएको वारे ।

७९/८० 02/27/2023 - 20:21

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (कृषि कार्यक्रम)

७९/८० 01/23/2023 - 12:57 PDF icon 001 (11).pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 01/14/2023 - 07:32 PDF icon CamScanner 01-13-2023 17.01.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 01/02/2023 - 15:54 PDF icon 002 (10).pdf

बिद्युतिय शीलबन्दी दरभाउपत्र आहनको सूचना । Procurement Of General Human Medicine & Surgical Items

७९/८० 12/11/2022 - 14:59 PDF icon notice pdf (1).pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना (Construction of Asphalt Concrete Road including Structure Works on Campa- Chhatta chowk-Samayagadh to Sunara connecting Road, Ward no 2 )

७९/८० 12/09/2022 - 16:44 PDF icon NOtice Campa to samaygadh.pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 11/23/2022 - 12:23 PDF icon 002 (7).pdf

Pages