FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण र नीति ८०/८१ 07/10/2024 - 10:38 PDF icon GESI Report - 2079.2080-1.pdf, PDF icon GESI Policy of KML.pdf
आय व्ययको विवरण २०८० पौषसम्म ८०/८१ 01/18/2024 - 13:41 PDF icon scan01182024.pdf
प्रथम चौमासिक आय तथा व्ययको शिर्षगत विवरण ८०/८१ 11/29/2023 - 15:52 PDF icon Adobe Scan 29 Nov 2023 (1).pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तिय प्रगति ७९/८० 07/13/2023 - 14:04 PDF icon 001 (19).pdf
आय व्यय विवरण साउन देखि कार्तिक सम्म आ व २०७८/७९ ७९/८० 11/24/2022 - 12:57 PDF icon साउन देखि कार्तिक.pdf
आ. व. २०७८/७९ को आय व्याय विवरण ७८-७९ 11/08/2022 - 12:59 PDF icon 2078.79.pdf
आय व्यय विवरण २०७८-०४-०१ देखी २०७९-०२-३१ सम्म ७८-७९ 06/22/2022 - 11:00 PDF icon आय व्यय विवरण २०७८-०४-०१ देखी २०७९-०२-३१ सम्म.pdf
बालबालिकाको बस्तुगत विवरण २०७८ ७८-७९ 04/03/2022 - 16:10 PDF icon 13. New Child profile of kamal -2078.pdf
आ व २०७८।७९ को प्रथम चौमासिक समिक्षा ७८-७९ 12/17/2021 - 14:01 PDF icon प्रथम चौमासिक समिक्षा २०७८।७९.pdf
प्रथम चौमासिक आय तथा व्यय विवरण (आ व २०७८/७९) ७८-७९ 11/25/2021 - 14:55 PDF icon प्रथम चौमासिक आय तथा व्यय विवरण.pdf
आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ 10/08/2021 - 10:58 PDF icon समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक ३ ७७/७८ 09/21/2021 - 15:22 PDF icon कमल बुलेटिन.pdf
आ. व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ 04/27/2021 - 12:49 PDF icon आ. व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन_compressed (1).pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक २ ७७/७८ 04/22/2021 - 13:19 PDF icon कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक २_.pdf
यस कमल गाउँपालिकामा दर्ता भएका टोल विकास संस्थाहरुको विवरण ७७/७८ 04/22/2021 - 11:56 PDF icon CCF_000938.pdf
आ व २०७८।७९ को लागि राजश्व परामर्श समितिको राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ ७७/७८ 04/19/2021 - 07:24 PDF icon आ व २०७८।७९ को लागि राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७.pdf
आ व २०७७।७८ को लागि राजश्व परामर्श समितिको राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:10 PDF icon आ व २०७७।७८ को लागि राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६.pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक १ ७८-७९ 01/08/2021 - 14:18 PDF icon कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक १.pdf
आ.व. २०७६७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ 01/06/2021 - 15:54 PDF icon आ.व. २०७६७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 01/04/2021 - 20:51 PDF icon आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
कमल गाउँपालिकाको गाउँ बस्तुस्थिति विवरण (Village Profile) ७५/७६ 12/18/2020 - 11:49 PDF icon profile-report.pdf
RURAL MUNICIPAL TRANSPORT MASTER PLAN (MTMP) ७७/७८ 12/18/2020 - 11:14 PDF icon final report.pdf
कमल वुलेटिन बर्ष २ अङ्क २/३ ७७/७८ 12/10/2020 - 15:57 PDF icon kamal buletin.pdf
आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 05/08/2020 - 20:11 PDF icon Scan May 8, 2020.pdf
कमल बुलेटिन बर्ष २ अंक १ ७६/७७ 07/30/2018 - 12:27 PDF icon कमल बुलेटिन बर्ष २ अंक १.pdf