FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रथम चैामासिक प्रतिवेदन २०७६/७७ (कृषि विकास शाखा ) ७६/७७ 11/25/2019 - 15:54 PDF icon प्रथम चैामासिक प्रतिवेदन २०७६।७७ कृषि विकास शाखा.pdf
चौमासिक आम्दानी प्रतिवेदन ७६/७७ 12/15/2019 - 16:05 PDF icon CCF_000075.pdf
आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 01/05/2021 - 10:52 PDF icon आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन_compressed.pdf
प्रथम चौमासिक आय व्ययको विवरण आ व २०७७/७८ (आर्थिक प्रशासन शाखा) ७७/७८ 01/21/2021 - 12:59 PDF icon CCF_000602.pdf
दोस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण आ व २०७७/७८ (आर्थिक प्रशासन शाखा) ७७/७८ 04/02/2021 - 11:12 PDF icon CCF_000865.pdf
आ. व. २०७७।७८ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ 04/27/2021 - 12:48 PDF icon आ. व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन_compressed (1).pdf
प्रथम चौमासिक आय तथा व्यय विवरण (आ व २०७८/७९) ७७/७८ 11/25/2021 - 12:06 PDF icon प्रथम चौमासिक आय तथा व्यय विवरण.pdf
आ व २०७८।७९ को प्रथम चौमासिक समिक्षा ७८-७९ 12/17/2021 - 14:04 PDF icon प्रथम चौमासिक समिक्षा २०७८।७९.pdf
दोस्रो चौमासिक आय तथा व्यय शर्षगत विवरण ७८-७९ 03/16/2022 - 10:44 PDF icon आय व्यायको विवरण.pdf
आय व्यय विवरण २०७८ चैत्रसम्म ७८-७९ 04/19/2022 - 14:38 PDF icon आय व्यय विवरण २०७८ चैत्रसम्म.pdf
आय व्यय विवरण साउन देखि कार्तिक सम्म आ व २०७८/७९ ७९/८० 11/24/2022 - 12:57 PDF icon साउन देखि कार्तिक.pdf